Apurahat

Kattojärjestömme Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto tukee suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia Yhdysvalloissa. Nykyisin SAYL:n apurahasäätiö hallinnoi omien apurahojensa lisäksi kolmen organisaation Suomesta tulevia apurahahakemuksia. Vuosittain jaettavien apurahojen yhteissumma on noin 100 000 USD.

Jäsenemme ovat oikeutettuja hakemaan em. apurahoja, tarkemmat kriteerit löydät osoitteesta

http://sayl.fi/apurahat/

Stipendit ja tapahtuma-avustukset

Helsingin Suomi-Amerikka Yhdistys ry. on perustanut hallituksensa päätöksellä stipendiohjelman. Sen tarkoitus on tukea yhdistyksen perustavoitetta toimia yhdyssiltana kahden maan, Suomen ja Yhdysvaltojen, välillä ja tukea sellaista toimintaa, joka edistää ystävyyttä ja yhteistyötä näiden välillä.

HSAY:n stipendiohjelma on määräaikainen (v. 2017 asti). Kuluvana vuonna voidaan myöntää enintään kaksi stipendiä hallituksen päätöksen mukaisesti. Stipendeillä on jatkuva haku. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemuksia kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn viimeisissä kokouksissaan. Yhdistys jakaa kahdenlaisia stipendejä:

1. Suomi-Amerikka-ystävyysstipendi

Suomi-Amerikka ystävyysstipendin tarkoituksena on palkita sen saaja menestyksekkäästi suoritetuista opinnoista, jotka ovat edistäneet yhteistyötä, ymmärrystä tai ystävyyttä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Kyseeseen tulevat opinnäytetyöhön tai muihin opintoihin liittyvät vapaaehtoiset tai opintoihin pakollisesti lukeutuvat opinnot. Stipendiä saajalle voi ehdottaa saaja itse tai hänen opettajansa/tutorinsa tai muu henkilö. Kaikissa esityksissä kuitenkin tulee olla vähintään yhden muun henkilön, kuin hakijan itsensä osoitus niistä seikoista, joihin hakemuksessa vedotaan. Stipendin suuruus on 100-200 euroa. Stipendi voidaan myöntää henkilölle, joka:

  1. On HSAY:n jäsen
  2. Opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa, ammatti- tai tiedekorkeakoulussa tai on valmistunut enintään 6 kuukautta aiemmin kyseisen kaltaisesta oppilaitoksesta.
  3. On halukas stipendin saatuaan kirjoittamaan opinnoistaan tai opinnäytetyöstään erikseen sovittavalle foorumille ja näin esittelemään toimintaa, jonka perusteella hänelle on myönnetty stipendi.

Stipendi myönnetään harkinnan mukaan yhdistyksen hallitukselle osoitetun vapaamuotoisen hakemuksen perusteella. Hakemukseen tulee liittää hakijan täydelliset nimi- ja osoitetiedot, kotipaikka sekä tilitiedot.

2. Suomi-Amerikka-kannustusstipendi

Suomi-Amerikka kannustusstipendin tarkoituksena on edistää oppilaitoksia, korkeakouluja, yhteisöjä sekä niissä opiskelevia opiskelija - ja oppilasryhmiä löytämään uusia ja innovatiivisia menetelmiä edistää yhteistyötä, ymmärrystä tai ystävyyttä Suomen ja Yhdysvaltojen välillä. Kannustusstipendi voidaan myöntää sellaisen yhteisössä, oppilaitoksessa tai korkeakoulussa järjestettävän tapahtuman tai tilaisuuden järjestämiseen, jossa toimintaan osallistuu vähintään viisi henkilöä tapahtuman järjestäjänä. Tapahtumalla voidaan tarkoittaa esimerkiksi workshoppia, esitystä tai markkinointitapahtumaa, joka on osa opiskelijoiden tai oppilaiden vapaaehtoisia tai pakollisia opintoja. Ehdotukset kannustusstipendin saavasta ryhmästä esitetään yhdistyksen hallitukselle vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään päähakijan täydelliset nimi- ja osoitetiedot, kotipaikka sekä tilitiedot. Stipendin suuruus on 200-400 euroa yhdistyksen hallituksen tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti. Kannustusstipendin saajat sitoutuvat kuvaamaan stipendin tuottanutta toimintaansa erikseen sovittavalla foorumilla.

Lisätietoja: Kyselyt stipendeistä sekä hakemukset lähetetään yhdistyksen hallitukselle joko sähköisesti osoitteeseen hsay(at)hsay.fi, otsikolla ”HSAY Stipendihakemus” tai postitse osoitteeseen HSAY ry, Mechelininkatu 10 A, 2. krs., 00100 Helsinki; kuoreen merkitään ”HSAY Stipendihakemus”. Yhdistyksen hallitus tiedottaa päätöksestään hakijaa sähköpostitse, joten mainitsethan kaikissa tapauksissa hakemuksessa sähköpostiosoitteesi.